Windykacja


Postępowanie przedsądowe - na tym etapie kończymy około 95% spraw

Zapewniamy aktywną windykację, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych i legalnych narzędzi prawnych.
Windykację w postępowaniu polubownym prowadzą przygotowani merytorycznie pracownicy, posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii, prawa i nowoczesnych metody negocjacji.
Podejmujemy każde działanie skłaniające dłużnika do spłacania długu.

Windykacja przedsądowa obejmuje szereg działań takich jak:
 • wysyłanie wezwań do zapłaty w tym: pism, faksów, e-maili, SMS-ów,
 • Negocjacje telefoniczne, ustalenie przyczyn opóźnienia w spłacie, negocjacje warunków spłaty,
 • bezpośrednie wizyty windykatorów terenowych w miejscu przebywania dłużnika,
 • podpisanie ugody lub uznania zadłużenia,
 • monitorowanie zawartych porozumień,

Dane, zebrane w trakcie działań windykacyjnych, na temat dłużnika i jego stanu majątkowego ułatwiają postępowanie sądowo-egzekucyjne, jeżeli nie uda się zamknąć sprawy na etapie postępowania przedsądowego.

Postępowanie sądowe

Etap sądowy obejmuje okres od wszczęcia postępowania sądowego do momentu uzyskania nakazu zapłaty bądź wyroku. Wszyscy nasi pracownicy zajmujący się windykacją sądową posiadają wykształcenie prawnicze.

Etap ten obejmuje:
 • przygotowanie dokumentów do sporządzenia pozwu,
 • złożenie pozwu we właściwym Sądzie w celu uzyskania nakazu zapłaty,
 • w przypadku odwołania się od nakazu zapłaty przez dłużnika, nasi Radcy Prawni reprezentują wierzyciela (Naszego Klienta) w Sądzie bez potrzeby jego udziału,
 • po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty lub wyroku wystąpienie o nadanie mu klauzuli wykonalności.
 • uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty,
 • podjęcie również czynności zabezpieczających wierzytelność Naszego Klienta w trakcie postępowania sądowego, po przez złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia.

W przypadku kiedy dłużnik nadal uchyla się od zapłaty mimo orzeczenia sądowego kierujemy sprawę do Kancelarii Komorniczej.

Postępowanie egzekucyjne

Nie czekamy, aż Komornik ustali majątek dłużnika. W trakcie windykacji przedsądowej oraz sądowej gromadzimy wszelkie informację o stanie majątkowym dłużnika. Uzyskana przez nas wiedza niezbędna jest do szybkiej egzekucji całego majątku - wskazanego przez nas komornikowi z którym na stałe współpracujemy.

Zapewniamy:
 • sporządzenie i złożenie wniosku egzekucyjnego do wybranego Komornika,
 • prowadzenie pełnego nadzór nad właściwym przebiegiem egzekucji, aż do wyegzekwowania należności,
 • asystę terenową – nasi pracownicy jeżdżą na czynności z komornikami,
 • uczestnictwo we wszystkich czynnościach, od zajęcia majątku przez ewentualne przejęcie go pod dozór i jego licytację,
 • uzupełnianie wniosków egzekucyjnego wraz z pojawienie się nowych informacji o majątku dłużnika.
Zalety:
 • krótki okres realizacji czynności,
 • szybkość działania i bezpośredni nadzór nad postępowaniem,
 • stosujemy ART. 814 przeszukujemy pomieszczenia i lokala zarówno u osób prywatnych jak i firm,
 • możliwość szybkiego pozyskania informacji o majątku dłużnika,

Współpraca z nami zapewnia Państwu maksymalną możliwa skuteczność przy zapewnieniu minimalnie krótkiego okresu postępowania. Bardzo często obsługujemy sprawy gdzie pomimo toczących się bezskutecznych postepowań u innych komorników jesteśmy w stanie wyegzekwować dla Państwa środki.