Pieczęć windykacyjna


Pieczęć prewencyjna to narzędzie, które pomaga ograniczyć prawdopodobieństwo pojawienia się przeterminowanych należności. Dyscyplinuje kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań.

Używaj naszej Prewencyjnej Pieczęci Windykacyjnej na:
 • fakturach,
 • wezwaniach do zapłaty,
 • pismach upominawczych,
 • monitach.

Pieczęć może mieć formę automatu stemplarskiego z tuszem w kolorze czerwonym lub formę pliku graficznego.

Zalety pieczęci:
 • skutecznie dyscyplinuje kontrahentów do terminowego regulowania należności,
 • poprawia płynność finansową dzięki zmobilizowaniu kontrahentów do terminowej zapłaty,
 • redukuje ilość niezapłaconych Państwu w terminie faktur,
 • uatrakcyjnia wizerunek firmy jako przedsiębiorstwa powierzającego obsługę wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej WINDYKATOR,
 • mniejsze straty czasu, które dotychczas poświęcane były na działania windykacyjne we własnym zakresie,
 • jasny przekaz o możliwości wszczęcia procedury prawnej wobec opornych dłużników,
 • pieczęć prewencyjna staje się w wielu przypadkach wystarczającym środkiem zapobiegawczym przed nierzetelnymi dłużnikami,
 • rabat na nasze usługi w trakcie trwania umowy o używanie pieczęci prewencyjnej przez Klienta.

Proponujemy używanie naszej pieczęci prewencyjnej do sygnowania faktur wystawianych przez Państwa firmę kontrahentom - w cenie od 30,00 PLN+ 23 % VAT  miesięcznie.