Giełda wierzytelności


Giełda wierzytelności

Wszystkie warunki zakupu ustalane indywidualnie.

W przypadku zainteresowania zakupem wierzytelności prosimy o składanie ofert e-mailem na adres: robert@windykator.net

Podstawa prawna:

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r.
(Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530)

Art. 4.Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biura informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.