Cennik


WINDYKACJA
Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych.
Przyjmujemy każde zlecenie bez względu na wysokość kwoty zadłużenia.
Naszym wynagrodzeniem jest prowizja ustalona w umowie ze zleceniodawcą.
Prowizję pobieramy wyłącznie od kwot odzyskanych od dłużnika.
Wysokość prowizji zależy od wartości egzekwowanych należności:
  • do 5000 zł - prowizja wynosi od 8% do 18%,
  • od 5000 zł do 10 000 zł prowizja wynosi od 5% do 12%,
  • powyżej 10 000 zł prowizja wynosi od 3% do 10%,
  • powyżej 50 000 zł prowizja jest negocjowana indywidualnie.
  • Wysokość prowizji może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i kondycji finansowej dłużnika.
  • Każdy Klient jest traktowany indywidualnie - dopuszczamy możliwość negocjacji prowizji. Stałym klientom oferujemy promocyjne rabaty.