Monitoring płatności


Dla firm, które borykają się z nieterminowymi wpłatami od swoich kontrahentów albo chcą poprawić spływ należności od swoich klientów, proponujemy pomoc, polegającą na monitorowaniu (bieżącej kontroli) terminów spływu należności.

Monitoring spływu bieżących należności, prowadzimy bezkonfliktowo (tzw. windykacja miękka), bez narażania Państwa na utratę klienta, który np. zapomniał o terminie płatności lub musi wybierać komu najpierw zapłacić.

Korzyści płynące z tej formy windykacji są niewątpliwe, a przede wszystkim jest to::
 • oszczędza czas,
 • umożliwia znaczne zmniejszenie kosztów związanych z kontrolą płatności kontrahentów,
 • dyscyplinuje kontrahenta do terminowego wywiązania się ze świadczenia,
 • pozwala na wczesne wykrycie nieterminowych spłat należności i szybkie podjęcie działań bez dodatkowych kosztów.
 • wysoka skuteczność w ściąganiu należności,
 • poprawa płynności finansowej w Państwa firmie,
 • wczesne wykrycie nierzetelnych klientów, ograniczenie ryzyka poniesienia przez Państwa firmę poważniejszych strat finansowych,
 • bieżąca kontrola spływu należności,
 • uniknięcie zatorów płatniczych,
 • niski koszt odzyskania wierzytelności, w porównaniu z windykacją sądową i egzekucyjną,
 • uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych,

Klient korzystający z tej usługi otrzymuje od nas pieczęć, którą stempluje wystawione faktury, podpisane umowy bądź inne dokumenty objęte monitoringiem płatności.